>>> Rodo >>> Polityka Cookies

Polityka Cookies

obowiązuje od 01.03.2019r, ostatnia aktualizacja w dniu 26.03.2019r

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat zasad zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

I. Definicje używane w Polityce.

Administrator - Cyber Centrum, świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowuje i uzyskujące dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, dokładnie określony w części II. w punkcie 1.

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.cybercentrum.pl

Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

II. Określenie Administratora danych osobowych.

1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest: Cyber Centrum Tomasz Świder, ul. Ogrodowa 17, 59-220 Legnica, NIP: 6912259334, REGON: 020394733 zwany dalej Firma, z siedzibą przy ul. Ogrodowa 17, 59-220 Legnica zwana dalej Siedzibą Firmy.

III. Rodzaje Cookies

I1. Cookies wewnętrzne to dane zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

I2. Cookies zewnętrzne to dane zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

I3. Cookies sesyjne to dane zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

I4. Cookies trwałe to dane zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

IV Bezpieczeństwo

I1. Mechanizmy składowania i odczytu - mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

I2. Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

I3. Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu odpowiadają partnerzy. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

V. Cele,do których wykorzystywane są pliki Cookies

I1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

I2. Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

I3. Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

VI. Serwisy zewnętrzne.

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
- Google Analytics
- Facebook

VII. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na uradzeniach Użytkownika przez Serwis oraz Serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie:https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

VIII. Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

IX. Zmiany w Polityce Cookies

Niniejsza Polityka może podlegać dalszym zmianom, aktualizacją lub uzupełnieniom. Aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności dostępna jest zawsze pod adresem: www.cybercentrum.pl w zakładce Rodo / Polityka CookiesCyber
Centrum

usługi informatyczne tradycyjne i wirtualne

Tomasz Świder

tel. kom. 516 30 80 67


Piotr Szuścicki

tel. kom. 501 65 76 69

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
10:00 - 18:00

sobota - niedziela
odpoczywamy


Blog firmowy